Om du googlar på ordet ”apocalypse” får du 54 400 000 träffar! Ateister beskyller ofta oss troende att syssla med vidskepligheter och om vi i tillägg börjar tala om jordens undergång, Harmageddon, Jesu återkomst, nya himlar och en ny jord, ja kort och gott apokalyptiska tider, då slår alla fördomsreläer till.

Men låt oss komma ihåg att det inte är de kristna som har copyright på dessa 54 400 000 träffar. Vi talar nu om vetenskapsmän, politiker och journalister som just nu är fullt sysselsatta med frågorna.

DFM har sedan dess begynnelse pekat på den profetiska tjänsten och dimensionen och idag är den mer aktuell än någonsin, då många kyrkor har tystnat om det ämnet som upptar hela Bibelns volym och som heller aldrig har ägt större resonans, nyfikenhet och undran hos både höga och låga samhällsmedborgare, som i dessa ”coronatider.”

När jag växte upp som liten grabb fanns det en nyhetsuppläsare om hette Lars Orup. Man kallade honom ”Stenansiktet” eftersom han mer eller mindre aldrig ägde ett annat ansiktsuttryck än det allvarliga och bistra.  När han gick i pension gjorde Hagge Geigert (nöjes och mediaprofil i Göteborg) ett program med honom och ställde frågan: ”Finns det någon nyhet som du inte har rapporterat om och som du anser skulle vara den största nyheten för dig att meddela?” Orup svarar: ”Att Jesus har kommit tillbaka.”

Parallellt finns det idag en rad apokalyptiska ämnen att sätta på dagordningen som har med den största världsnyhet som alla redaktioner världen över skulle älska att äga upphovsrätten till. Områden som: Israel, Judarna, Mellanösterns konflikt, Miljöförstöringen, Digitaliseringen, Bibelkoden, Naturkastastrofer, Atomkrigets kommande, Den nya världsordningen, Jesu återkomst, Vedermödan, Antikrist, Det kontantlösa samhället etc.

Ämnet är alltså större än de flesta i Bibeln. Frågorna om dopet upptar cirka 20 texter. Och frågorna kring nattvarden finner vi i cirka 6-7 bibelsammanhang.

De apokalyptiska tiderna däremot, finner stöd i mer än 560 kontexter. I bara NT sägs 318 profetior beskriva eskatologiska skeenden, det vill säga var 25:e vers i NT berör ämnet.

Varför människorna går till andra källor för att få sin nyfikenhet och hunger mättad när den kristna kyrkan sitter på uppdraget att klarlägga, återge, tolka och förklara en av Bibelns absolut mest centrala frågor, är en ödesmättad undran. Lewi Pethrus (Pingströrelsens grundare i Sverige) sa: ”Talet om Jesu återkomst kommer att tystna ju närmare vi kommer den dagen.”

Tommy Dahlman
Marknadschef