WOI – Women of Influence

en del av Divine Favour Mission

Kvinnoorganisationen som reser upp kvinnor till tjänst för Gud

 

 Vår vision

Vi tror att varje kvinna är kallad att påverka sin omvärld. Vi tror att Gud har gett varje kvinna en röst för den här tiden och att han vill ge kvinnorna instrument att fullfölja Guds plan deras liv.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att undervisa, utrusta, uppmuntra, träna och upprätta kvinnor till det som Gud har tänkt för oss. Vi arrangerar därför seminariedagar, konferenser och webbkurser. Vi erbjuder även personlig coachning.

Vårt ledarteam

Women of Influence har ett brinnande ledarteam som består av Ann-Louise Lyrén, Gun Abrams, Caroline Lekardal, Margareta Ander och Ann Flygare Nilsson, som alla är uppskattade talare och som lever sina kristna liv med Jesus Kristus och som har genom åren har utvecklat andligt mogna karaktärer. Tillsammans med andra nationella och internationella talare undervisar vårt ledarteam på våra konferenser. WOI finns även etablerat i Norge där Berit Lyslo, Torunn Hansen och GunhildMalena Friis Oma-Marken är våra kontaktpersoner.

Kontakta WOI


Vill du veta mer om oss på Women Of Influence som berör konferenser, utbildningar och coachning kan du gärna kontakta Ann-Louise Lyrén på annlouise.lyren@gmail.com

Välkommen!