Konferenser och evenemang

Vi arrangerar regelbundna kristna konferenser i alla skandinaviska länder. Dessa evenemang är mycket uppskattade då människor med starka och tydliga nådegåvor betjänar människor till befrielse, helande och frälsning. Här möter vi människan där hon eller han är utan någon slags tidspress eller andra krav.

 

Mingel bilder från tidigare turné