Följ de profetiska nyheterna

Prenumerera gratis på vårt nyhetsbrev som innehåller profetiska tilltal, information om våra utbildningar, kurser och konferenser. Idag har nyhetsbrevet cirka 1000 prenumeranter. Bland prenumeranterna finns församlingar, pastorer, advokater, verkställande direktörer, mellanchefer, näringsidkare, arbetslösa, internationella följare och alla andra andligt intresserade människor.

Du kan påverka vårt nyhetsbrev då vi vill vara lyhörda för dina åsikter. Det är i första hand prenumeranterna själva som genom sina engagemang står för spridningen av de goda nyheterna.

Den 11 mars 2020 slog coronapandemin till över hela världen och som skapade behovet av en tydligare digital struktur. Vi insåg snabbt att våra följare och medlemmar önskade löpande rapporteringar i allt som händer. Nyhetsbrevet blev en viktig del i DFM´s utveckling bland kristna bröder och systrar i Skandinavien men också bland våra ledare i det internationella arbetet.

Här kan du välja att helt utan kostnad följa det senaste som händer på fältet i vårt missionsarbete som består av volontärer som bidrar med de enorma goda resultaten. Tack vare nyhetsbrevet kan du själv upptäcka hur individer utvecklas och blommar ut i sina andliga tjänster.

 

Med vänlig hälsning / Best regards

 

Tommy Dahlman

 

Senaste rapporterna

Prenumerera gratis på vårt nyhetsbrev som bland annat innehåller profetiska tilltal, information om utbildningar, våra missionsarbeten och kommande konferenser.

Idag har nyhetsbrevet cirka 1 000 prenumeranter. Bland prenumeranterna finns församlingar, pastorer, näringsidkare, arbetslösa och andligt nyfikna människor.

Hos oss kan du påverka våra nyhetsbrev med dina åsikter. Vi har engagerade följare som sprider de goda nyheterna. 

Senaste nytt

Prenumerera gratis på vårt nyhetsbrev som innehåller profetiska tilltal, information om utbildningar, våra missionsarbeten och kommande konferenser. 

Vi söker din story, som vi vet, kan hjälpa andra människor. Din röst är viktig!