Vi hjälper människor att växa

Divine Favour Mission – DFM – är en missionsorganisation som bedriver social och andlig mission i flera afrikanska länder sedan 2015. Här hemma i Skandinavien har DFM byggt, sedan 2018, tretton kristna center där regelbundna seminarier, lifegroups och konferenser äger rum. DFM´s vision är att tillgodose den andliga längtan som finns hos människor och att erbjuda ”verktyg” för att kunna utveckla sina andliga gåvor och även att förstå sin andliga tjänst i tiden. Vi är ödmjukt tacksamma till Gud för att vi har fått se så många människors liv förvandlade.

Afrika

Afrika handlar för DFM om Uganda, Kongo, Nigeria, Kenya och Zambia.

DFM arbetar dagligen med att hjälpa föräldralösa barn med mat, kläder, utbildning och boenden. Ett annat akut område är änkorna som oftast är ensamstående mammor. Vi har även ett särskilt upprättelseprogram för de många våldtagna flickorna. I fängelserna har vi tillåtelse att predika om Jesus Kristus och långa kriminella tar emot fräsningen och ett nytt hopp för deras liv. Förutom allt detta arrangerar vi utåtriktade möteskampanjer och undervisning för pastorer och andliga ledare . Vi har ca 1100 samarbetskyrkor i dessa länder.

Danmark är känt som det mest liberala och kontinentala  landet I Skandinavien. Detta gör Danmark till en stor utmaning. Den kristna tron är ytterst liten och marginaliserad I detta land. Men Gud har sitt folk i alla nationer. I Helsingör som är en pittoresk hamnstad, med endast 20 minuter till Helsingborg i Sverige har vi grundat ett arbete som leds av starka profeter och apostlar. Trots den avsaknad av kristet inflytande som råder i landet är andligheten i form av häxkonst, astrologi och buddism mycket utbredd. DFM arbetar därför med människor som inte bara kan stava till andlig krigföring men som lever mitt i dessa realitet och som har täckning för sina andliga ambitioner. Vi är glada att vi ser hur den helige Ande samlar sitt team i Danmark.

Norge har en annorlunda kulturhistoria, och andliga föregångare som Hans Nilsen Hauge präglade hela landet med en andlig medvetenhet. DFM önskar att gå I dessa fotspår. Vårt arbete är så här långt placerat på tre orter i den sydöstra delen av Norge. Under flera har vår huvudledare Mattias Lekardal byggt relationer med väckelseinriktade människor i Norge, och vi har med Guds hjälp sett många människor komma tillbaka till Gud genom DFM´s arbete i Norge.

Vi har arbeten i alla våra skandinaviska länder. I Sverige finns våra center på nio platser och vi ser en ständig tillväxt på nya orter. Dessa DFM center utrustar enskilda människor med Guds Ord och genom de andliga nådegåvorna sätter vi andra människor fria från begränsade tankebyggnader om sig själva. DFM´s ledarskapssyn bygger på att med tillit till den enskilda människan utmana han eller hon till att predika, profetera och be för sjuka. I alla våra skandinaviska länder önskar våra grupper kopplas till de profetiska dimensionerna av det kristna livet. Allt med Ordet som grund.  Du som är nyfiken och önskar att komma längre än till en lätt och lagom variant av religiositet kommer att trivas med vår undervisning och vår sjåsfria andliga gemenskap.

Och jag hörde Herren tala, och han sade: Vem skall jag sända, och vem vill vara vår budbärare? Och jag sade: Se, här är jag, sänd mig. / Jessaja 6:8