Vår vision och våra värderingar:

Vi tror på Guds ord och alla löften till människan, och vi önskar hjälpa andra att upptäcka evangeliets eviga sanningar:

  • att visa kärlek på samma sätt som Jesus gjorde och att vara en väckande och hjälpande röst för den som ingen röst har – i Skandinavien, men även utöver den stora världen
  • att vara  en hjälpande hand och röst för den fattiga och svaga människan
  • att hjälpa människor att upptäcka och bejaka deras kall, gåvor och drömmar
  • att vara en profetisk röst i mediebruset via dess moderna digitala plattformar
  • att likt den barmhärtige samariten upprätta dem som har kraschat i livet och så alltid förmedla tro, hopp och kärlek

Huvudledare

Mattias Lekardal Pastor och DFM´s huvudledare

“När han vandrade utmed Galileiska sjön fick han se två bröder, Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. De stod vid sjön och fiskade med kastnät, för de var fiskare. Han sade till dem: ”Kom och följ mig. Jag skall göra er till människofiskare”, och de lämnade genast sina nät och följde honom. När han gick vidare fick han se två andra bröder, Jakob, Sebedaios son, och hans bror Johannes, sitta tillsammans med sin far Sebedaios i båten och göra i ordning sina nät. Jesus kallade på dem, och genast lämnade de båten och sin far och följde honom.” Johannes 3:16-17